FARUM

Skalmuring af ny villa Farum med ensidige taghældning og lækre mørke sten.
Med tilkoblet garage.